Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23819
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00195 от 30.03.2023 14:30 е прекратена на 15.03.2023 13:16 на основание Заповед № 56/15.03.2023г.
EТ00195 30.03.2023 14:30 31.03.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34897.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23819
 1. Заповед прекратяване ел.търг.pdf - 15.03.2023 13:15
 2. Документация - 13.03.2023 17:08
 3. Заповед за откриване - 13.03.2023 17:08
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 155 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Дърва за огрев 150 куб.м.
Общо 383.00 куб.м.
 
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23127
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00197 30.03.2023 14:00 03.04.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 236409.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23127
 1. Документация - 10.03.2023 15:48
 2. Заповед за откриване - 10.03.2023 15:47
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 1403 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
ОЗМ 336 куб.м.
Дърва за огрев 281 куб.м.
Общо 2127.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23818
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00194 от 30.03.2023 13:30 е прекратена на 15.03.2023 13:15 на основание Заповед № 55/15.03.2023г.
EТ00194 30.03.2023 13:30 31.03.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 126111.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23818
 1. Заповед прекратяване ел.търг.pdf - 15.03.2023 13:14
 2. Документация - 13.03.2023 17:05
 3. Заповед за откриване - 13.03.2023 17:04
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 779 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 190 куб.м.
Дърва за огрев 133 куб.м.
Общо 1104.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23817
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00193 от 30.03.2023 11:30 е прекратена на 15.03.2023 13:14 на основание Заповед № 54/15.03.2023г.
EТ00193 30.03.2023 11:30 31.03.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 50780.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23817
 1. Заповед прекратяване ел.търг.pdf - 15.03.2023 13:13
 2. Документация - 13.03.2023 17:02
 3. Заповед за откриване - 13.03.2023 17:02
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 264 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 167 куб.м.
Общо 509.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23816
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00192 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 15.03.2023 13:12 на основание Заповед 53/15.03.2023г.
EТ00192 30.03.2023 10:30 31.03.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 133610.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23816
 1. Заповед за прекратяване - 15.03.2023 13:11
 2. Документация - 13.03.2023 17:00
 3. Заповед за откриване - 13.03.2023 17:00
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 384 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 1304 куб.м.
Общо 1816.00 куб.м.
 
ТП ДГС Лом / Обект №: 23303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00189 30.03.2023 10:30 31.03.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 9330.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23303
 1. Документация - 13.03.2023 17:05
 2. Заповед за откриване - 13.03.2023 17:05
Резултати

Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 42 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 5 куб.м.
Общо 98.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23815
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00191 от 30.03.2023 09:30 е прекратена на 15.03.2023 13:07 на основание Заповед 52/15.03.2023г.
EТ00191 30.03.2023 09:30 31.03.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 11300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23815
 1. Заповед прекратяване ел.търг.pdf - 15.03.2023 13:06
 2. Документация - 13.03.2023 16:57
 3. Заповед за откриване - 13.03.2023 16:57
Резултати

Дървесен вид Смърч, Зеленадуглазка
Едра 92 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 5 куб.м.
Общо 106.00 куб.м.
 
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 221109
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00196 30.03.2023 09:00 31.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 473660.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 221109
 1. Документация - 10.03.2023 08:15
 2. Заповед за откриване - 10.03.2023 08:14
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 3730 куб.м.
Средна 607 куб.м.
Дребна 76 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 96 куб.м.
Общо 4514.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23814
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00190 от 30.03.2023 08:30 е прекратена на 15.03.2023 13:03 на основание 51/15.03.2023
EТ00190 30.03.2023 08:30 31.03.2023 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29270.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23814
 1. 23814 Заповед прекратяване ел.търгове.pdf - 15.03.2023 13:02
 2. Документация - 15.03.2023 09:39
 3. Документация - 13.03.2023 16:54
 4. Заповед за откриване - 13.03.2023 16:53
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 129 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 170 куб.м.
Общо 450.00 куб.м.
 
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00187 24.03.2023 10:00 27.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 20435.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
 1. Заповед за откриване - 07.03.2023 11:09
 2. Документация - 07.03.2023 11:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър
Едра 98 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 220 куб.м.
Общо 334.00 куб.м.
 
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2308
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00186 24.03.2023 09:30 27.03.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 56110.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308
 1. Заповед за откриване - 07.03.2023 11:08
 2. Документация - 07.03.2023 11:07
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 366 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 215 куб.м.
Дърва за огрев 144 куб.м.
Общо 725.00 куб.м.
 
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2307
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00185 24.03.2023 09:00 27.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28825.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307
 1. Заповед за откриване - 07.03.2023 11:06
 2. Документация - 07.03.2023 11:06
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 162 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 112 куб.м.
Дърва за огрев 107 куб.м.
Общо 381.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23520
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00184 21.03.2023 15:00 22.03.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16140.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23520
 1. Документация - 02.03.2023 14:49
 2. Заповед за откриване - 02.03.2023 14:48
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 37 куб.м.
Средна 87 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 81 куб.м.
Общо 236.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23519
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00183 21.03.2023 14:00 22.03.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18290.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23519
 1. Документация - 02.03.2023 14:06
 2. Заповед за откриване - 02.03.2023 14:06
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 59 куб.м.
Средна 87 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 59 куб.м.
Общо 221.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23518
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00182 21.03.2023 13:00 22.03.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10240.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23518
 1. Документация - 02.03.2023 13:24
 2. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зимендъб
Едра 3 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 108 куб.м.
Общо 171.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23517
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00181 21.03.2023 11:00 22.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15575.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23517
 1. Документация - 02.03.2023 12:18
 2. Заповед за откриване - 02.03.2023 12:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 33 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 97 куб.м.
Общо 231.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23516
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00180 21.03.2023 10:00 22.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 51432.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23516
 1. Документация - 02.03.2023 10:04
 2. Заповед за откриване - 02.03.2023 10:03
Резултати

Дървесен вид Смърч, Бук, Ива
Едра 165 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 192 куб.м.
Общо 460.00 куб.м.
 
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23507
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00179 21.03.2023 09:00 22.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39230.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23507
 1. Документация - 01.03.2023 15:41
 2. Заповед за откриване - 01.03.2023 15:41
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 209 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 70 куб.м.
Общо 383.00 куб.м.