Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Видин / Обект №: 23703
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00145 22.12.2022 15:00 23.12.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 157861.34 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23703
 1. Заповед за откриване - 02.12.2022 15:28
 2. Документация - 02.12.2022 15:28
 3. Документация - 02.12.2022 15:27
 4. Документация - 02.12.2022 15:27
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 917 куб.м.
Средна 64 куб.м.
Дребна 68 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 45 куб.м.
Общо 1140.00 куб.м.
 
ТП ДГС Видин / Обект №: 23702
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00144 22.12.2022 14:00 23.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 244280.76 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23702
 1. Документация - 02.12.2022 15:22
 2. Заповед за откриване - 02.12.2022 15:22
 3. Документация - 02.12.2022 15:22
 4. Документация - 02.12.2022 15:22
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 1291 куб.м.
Средна 275 куб.м.
Дребна 125 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Дърва за огрев 35 куб.м.
Общо 1842.00 куб.м.
 
ТП ДГС Видин / Обект №: 23701
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00143 22.12.2022 13:00 23.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 183404.86 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23701
 1. Документация - 02.12.2022 15:12
 2. Документация - 02.12.2022 15:12
 3. Документация - 02.12.2022 15:12
 4. Заповед за откриване - 02.12.2022 15:12
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 953 куб.м.
Средна 199 куб.м.
Дребна 94 куб.м.
ОЗМ 102 куб.м.
Дърва за огрев 47 куб.м.
Общо 1395.00 куб.м.
 
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23133 местни
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00141 21.12.2022 10:30 23.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41446.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23133 местни
 1. Документация - 02.12.2022 15:04
 2. Заповед за откриване - 02.12.2022 15:04
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 226 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Дърва за огрев 65 куб.м.
Общо 382.00 куб.м.
 
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23131
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00140 21.12.2022 09:30 23.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15029.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23131
 1. Документация - 02.12.2022 15:08
 2. Заповед за откриване - 02.12.2022 15:08
Резултати

Дървесен вид Дуглазкаела
Едра 96 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 20 куб.м.
Общо 151.00 куб.м.
 
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23132
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00139 21.12.2022 09:00 23.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 66629.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23132
 1. Документация - 02.12.2022 15:09
 2. Заповед за откриване - 02.12.2022 15:09
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Габър, Липа
Едра 585 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 6 куб.м.
Общо 687.00 куб.м.
 
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231103
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00138 21.12.2022 13:00 22.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 152920.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 231103
 1. Оряхово обект 231103.rar - 01.12.2022 14:45
 2. zapoved obekt 231103.pdf - 01.12.2022 14:45
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 1015 куб.м.
Средна 211 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 27 куб.м.
Общо 1283.00 куб.м.
 
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231102
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00137 21.12.2022 12:00 22.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 89125.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 231102
 1. Оряхово обект 231102.rar - 01.12.2022 14:44
 2. zapoved obekt 231102.pdf - 01.12.2022 14:44
Резултати

Дървесен вид Топола, Гледичия 
Едра 602 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 50 куб.м.
Общо 715.00 куб.м.
 
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231101
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00136 21.12.2022 11:00 22.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 492175.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 231101
 1. Оряхово обект 231101.rar - 01.12.2022 14:32
 2. zapoved obekt 231101.pdf - 01.12.2022 14:32
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 3303 куб.м.
Средна 711 куб.м.
Дребна 83 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 84 куб.м.
Общо 4183.00 куб.м.
 
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2306
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00132 21.12.2022 10:00 23.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 85735.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306
 1. Документация - 02.12.2022 10:45
 2. Заповед за откриване - 02.12.2022 10:43
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър, Явор
Едра 471 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 394 куб.м.
Дърва за огрев 202 куб.м.
Общо 1071.00 куб.м.
 
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23603
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00131 от 20.12.2022 13:30 е прекратена на 02.12.2022 13:15 на основание ЗАПОВЕД № 421/02.12.2022 г.
EТ00131 20.12.2022 13:30 21.12.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23603
 1. Документация - 28.11.2022 14:11
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 14:09

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб
Едра 42 куб.м.
Средна 124 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 192 куб.м.
Общо 361.00 куб.м.
 
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00130 21.12.2022 11:00 22.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 38475.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23406
 1. Документация - 29.11.2022 14:49
 2. Заповед за откриване - 29.11.2022 14:49
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 470 куб.м.
Общо 470.00 куб.м.
 
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23405
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00129 21.12.2022 10:30 22.12.2022 10:30 Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен 53190.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23405
 1. Документация - 29.11.2022 14:48
 2. Заповед за откриване - 29.11.2022 14:48
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 650 куб.м.
Общо 650.00 куб.м.
 
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00128 21.12.2022 10:00 22.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 5360.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23404
 1. Документация - 29.11.2022 14:50
 2. Заповед за откриване - 29.11.2022 14:50
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 87 куб.м.
Общо 87.00 куб.м.
 
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00127 21.12.2022 09:30 22.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16970.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23403
 1. Документация - 29.11.2022 14:46
 2. Заповед за откриване - 29.11.2022 14:46
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 9 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 254 куб.м.
Общо 270.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23806
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00126 16.12.2022 14:00 19.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15285.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23806
 1. Документация - 28.11.2022 12:11
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 12:11
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 38 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 183 куб.м.
Общо 263.00 куб.м.
 
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23402
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00125 21.12.2022 09:00 22.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 125160.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23402
 1. Документация - 29.11.2022 14:45
 2. Заповед за откриване - 29.11.2022 14:45
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 652 куб.м.
Средна 266 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 5 куб.м.
Общо 938.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23805
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00124 16.12.2022 13:00 19.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 9585.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23805
 1. Документация - 28.11.2022 12:01
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 12:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун
Едра 6 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 112 куб.м.
Общо 185.00 куб.м.
 
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23804
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00123 16.12.2022 12:00 19.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29270.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23804
 1. Документация - 28.11.2022 11:26
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 11:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 129 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 170 куб.м.
Общо 450.00 куб.м.
 
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00122 21.12.2022 08:30 22.12.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27215.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23401
 1. Документация - 29.11.2022 14:42
 2. Заповед за откриване - 29.11.2022 14:41
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 141 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 5 куб.м.
Общо 214.00 куб.м.