Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Видин / Обект №: 24704
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00555 13.03.2024 09:00 14.03.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 59520.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24704
 1. об. 24704.zip - 23.02.2024 10:40
 2. заповед откр. 24704.pdf - 23.02.2024 10:40
Резултати

Дървесен вид Топола, Акация
Едра 490 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 140 куб.м.
Общо 741.00 куб.м.
 
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2404ст
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00551 13.03.2024 09:00 14.03.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16038.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404ст
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 11:10
 2. Документация - 20.02.2024 11:09
Резултати

Дървесен вид Смърч, Бук
Едра 8 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 204 куб.м.
Общо 215.00 куб.м.
 
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2401ст
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00550 13.03.2024 08:00 14.03.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18829.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401ст
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 11:07
 2. Документация - 20.02.2024 11:06
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 35 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 180 куб.м.
Общо 254.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2407Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00554 12.03.2024 11:00 13.03.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17771.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407Е
 1. заповед 2407Е.pdf - 22.02.2024 15:44
 2. заявление и декларации за участници и подизпълнители.docx - 22.02.2024 15:44
 3. Проект на договор 2407.docx - 22.02.2024 15:44
 4. Условия на корен -2407.doc - 22.02.2024 15:44
 5. декларация образец № 4.docx - 22.02.2024 15:44
 6. декларация образец № 5.docx - 22.02.2024 15:44
 7. ТП обект 2407.pdf - 22.02.2024 15:44
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 26 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 263 куб.м.
Общо 315.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2406Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00553 12.03.2024 10:30 13.03.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 33389.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406Е
 1. заповед 2406Е.pdf - 22.02.2024 15:41
 2. заявление и декларации за участници и подизпълнители.docx - 22.02.2024 15:41
 3. Проект на договор 2406.docx - 22.02.2024 15:41
 4. ТП обект 2406.pdf - 22.02.2024 15:41
 5. Условия на корен -2406.doc - 22.02.2024 15:41
 6. декларация образец № 4.docx - 22.02.2024 15:41
 7. декларация образец № 5.docx - 22.02.2024 15:41
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ива
Едра 88 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 571.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2405Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00552 12.03.2024 10:00 13.03.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39772.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405Е
 1. ТП обект 2405.pdf - 22.02.2024 15:42
 2. Условия на корен -2405.doc - 22.02.2024 15:38
 3. декларация образец № 4.docx - 22.02.2024 15:38
 4. декларация образец № 5.docx - 22.02.2024 15:38
 5. заявление и декларации за участници и подизпълнители.docx - 22.02.2024 15:38
 6. Проект на договор 2405.docx - 22.02.2024 15:38
 7. Заповед 2405Е.pdf - 22.02.2024 15:37
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 173 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 364 куб.м.
Общо 551.00 куб.м.
 
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24625
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00548 08.03.2024 11:00 11.03.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 24946.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24625
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 10:36
 2. Документация - 20.02.2024 10:34
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Ясен
Едра 48 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 326 куб.м.
Общо 388.00 куб.м.
 
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24624
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00547 08.03.2024 10:30 11.03.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 30676.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24624
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 10:30
 2. Документация - 20.02.2024 10:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 141 куб.м.
Средна 144 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 203 куб.м.
Общо 490.00 куб.м.
 
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24623
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00546 08.03.2024 10:00 11.03.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15596.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24623
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 10:27
 2. Документация - 20.02.2024 10:26
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер
Едра 44 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 130 куб.м.
Общо 259.00 куб.м.
 
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24622
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00545 08.03.2024 09:30 11.03.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 69890.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24622
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 10:25
 2. Документация - 20.02.2024 10:24
Резултати

Дървесен вид Смърч, Бук
Едра 435 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 90 куб.м.
Дърва за огрев 177 куб.м.
Общо 729.00 куб.м.
 
ТП ДГС Видин / Обект №: 24704
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00549 от 08.03.2024 09:00 е прекратена на 19.02.2024 16:06 на основание да
EТ00549 08.03.2024 09:00 11.03.2024 09:00 Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен 59520.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24704
 1. Документация - 19.02.2024 15:43
 2. Заповед за откриване - 19.02.2024 15:43

Дървесен вид Топола, Акация
Едра 490 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 140 куб.м.
Общо 741.00 куб.м.
 
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24621
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00544 08.03.2024 09:00 11.03.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 104340.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24621
 1. Заповед за откриване - 20.02.2024 10:22
 2. Документация - 20.02.2024 10:20
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 654 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 120 куб.м.
Дърва за огрев 242 куб.м.
Общо 1030.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2402-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00543 28.02.2024 14:00 29.02.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 12320.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402-1
 1. пр.договор 2402-1 търг прогнозни.docx - 07.02.2024 14:46
 2. документ. 2402-1 търг прогнозни.docx - 07.02.2024 14:46
 3. Заповед обект №2402-1_008884.pdf - 07.02.2024 14:46
 4. Документация обект №2402-1_008885.pdf - 07.02.2024 14:46
Резултати

На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 12320.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола, Акация, Върба
Едра 93 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 93.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2310-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00529 28.02.2024 13:00 29.02.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17225.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310-2
 1. Документация обект №2310-2_008877.pdf - 05.02.2024 14:59
 2. Заповед обект №2310-2_008876.pdf - 05.02.2024 14:59
 3. пр.договор 2310-2 търг прогнозни.docx - 05.02.2024 14:56
 4. документ. 2310-2 търг прогнозни.docx - 05.02.2024 14:56
Резултати

На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Ела
Едра 53 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 51 куб.м.
Общо 135.00 куб.м.